Aktualności
Programy partnerskie
O firmie
Akredytacje PARP
Archiwum
Metody działania
Filozofia firmy
Oferta
Studenci AE
Publikacje
Studenci SGH
Nasi Klienci
Kontakt
Linki

Studenci SGH
 

Informuję pt. Studentów, że na zajęciach obowiązkowo potrzebny będzie kalkulator finansowy.
 
Zajęcia będziemy prowadzić w oparciu o najprostszy w obsłudze kalkulator finansowy HP10BII. Możliwe jest oczywiście używanie innych modeli.
Dla użytkowników innych modeli:
1/ Konieczne funkcje które musi mieć i obliczać kalkulator: PV, PMT, FV, IRR, NPV, I/YR, N, EFF%, NOM%, AMORT
2/ Użytkownicy innych modeli proszeni są o takie opanowanie obsługi kalkulatora, żeby poświęcić się zagadnieniom finansowym na zajęciach a nie czytaniu instrukcji !
 
Tematyka zajęć:
 
Procent składany w TVM 
 -  Procent składany - kwota jednorazowa
 -  Procent składany - szereg płatniczy
 -  Procent składany - kombinacja szeregu płatniczego i kwoty jednorazowej
 
 Dyskontowanie 
  - Dyskontowanie - kwota jednorazowa
  - Dyskontowanie - szereg płatniczy
  - Dyskontowanie - kombinacja szeregu płatniczego i kwoty jednorazowej
 
Stopy procentowe
  - Efektywna stopa procentowa 
  - Stopa nominalna a stopa efektywna przy różnej kapitalizacji w roku
 
Inflacja w życiu człowieka 
  - Co to jest inflacja i kiedy występuje?
  - Dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty
  - Przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej
 
Depozyty i lokaty
  - Jak wytłumaczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty brutto?
  - Jak wytłumaczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
  - Jak wytłumaczyć oprocentowanie na podstawie efektów lokaty?
  - Jak wytłumaczyć okres trwania lokaty?
  - Jak wytłumaczyć wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
  - Porównywanie efektów lokat i funduszy inwestycyjnych
  - Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji
 
Regularnego oszczędzanie
  - Jak wytłumaczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu oszczędzania?
  - Jak wytłumaczyć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto
  - Jak wytłumaczyć oprocentowania na podstawie efektów?
  - Jak wytłumaczyć okres oszczędzania? 
  - Jak wytłumaczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
  - Jak wytłumaczyć efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
  - Jak wytłumaczyć regularne płatności przy dodatkowej wpłacie jednorazowej?  
  - Jak wytłumaczyć wpłatę dodatkową przy regularnych płatnościach?
  
Renty kapitałowe
  - Czy renta dopiero jako emerytura, czy jako niezależność finansowa?
  - Czy lepsza renta wieczysta czy okresowa?
  - Jak wytłumaczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
  - Jak wytłumaczyć jak jest renta możliwa z określonego kapitału?
  - Jak wytłumaczyć oprocentowanie rent?
  - Jak wytłumaczyć okres wypłacania rent?
  - Wartość sprzedanego prawa do renty?
  
Kredyt
  - Czy kredyt to dzwignia finansowa czy strata odsetek?
  - Jak wytłumaczyć korzyści z rat równych kredytu?
  - Jak wytłumaczyć, na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
  - Jak wytłumaczyć znaczenie oprocentowania kredytu?
  - Jak określić czas trwania kredytu?
  - Jak wyliczyć odsetki od całości kredytu?
  - Jak wyliczyć kapitał bazowy i odsetki?
  - Jak wyliczyć kwotę pozostałą do spłacenia?
 
Leasing
  - Czy leasing to tańsze i lepsze źródło finansowania niż kredyt?
  - Jak wyliczyć raty równe w leasingu?
  - Jak obliczyć, na jaki leasing możesz sobie pozwolić?
  - Jak wyliczyć okresu trwania leasingu?
  - Jak obliczyć i wytłumaczyć oprocentowanie leasingu?
  - Jak obliczyć kwotę końcową leasingu?
  - Jak wytłumaczyć i obliczyć odsetki leasingu?
 
Cash Flow
  - Jak ocenić biznes w oparciu o NPV?
  - Jak obliczyć zyskowność biznesu - IRR?
  - Jak wytłumaczyć kiedy i dlaczego obliczać problemy cash flow?
  - Jak ocenić biznes stosując  MIRR?Zaliczenie/egzamin "Planowanie finansów osobistych"

Więcej informacjiDo poprzedniej strony

Sklep - kalkulatory finansowe

  Subskrypcja
akceptuje politykę
prywatności


  Logowanie

   
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
Fesnak. Treningi. Szkolenia. - Szkolenia zawsze z humorem...